منو

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات باشگاه های ورزشی نقش بسزایی در روند فعالیت ورزشی شما دارند و عدم کیفیت تجهیزات باشگاه می تواند موجب پایین آمدن سطح کیفی تمرینات شما شوند…
اساتید

جستجو آنلاین

مدیریت آموزشگاه: مهرداد یوسف نیا
استاد: تدوین، تصویربرداری و کارگردانی، عکاسی و فتوشاپ

عزت عشقیان
استاد: گویندگی

 

محمد روشنیان
استاد: بازیگری

بابک ناصری
استاد: فیلم‌نامه‌نویسی

طراحی و توسعه : محمد روشنیان