منو

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات باشگاه های ورزشی نقش بسزایی در روند فعالیت ورزشی شما دارند و عدم کیفیت تجهیزات باشگاه می تواند موجب پایین آمدن سطح کیفی تمرینات شما شوند…
اخبار آموزشگاه

جستجو آنلاین

"به نام خداوند بخشنده مهربان"

فیلم های جدید:(تهیه شده توسط هنرجویان رشته بازیگری و کارگردانی آموزشگاه سینمایی نگاه برتربابل)

۱- سرشت
بازیگر:                      علی مشهدی جانی روشن
نویسنده:                  محمد روشنیان
کارگردان:                 علی مشهدی جانی روشن
تهیه کننده:               مهرداد یوسف نیا
تاریخ ضبط فیلم:         1395/04/12
تاریخ مونتاژ:              1395/04/15         

۲-مستند شعبان
نویسنده و کارگردان:     الهام السادات جعفری
تهیه کننده:                 مهرداد یوسف نیا
تاریخ ضبط فیلم:           1395/03/25
تاریخ مونتاژ:                1395/03/28

۳-مستند مربی
نویسنده و کارگردان:     علی خدابخشی
تهیه کننده:                 مهرداد یوسف نیا
تاریخ ضبط فیلم:           1395/04/30
تاریخ مونتاژ:                 1395/05/02

۴-فیلم کوتاه (امروز عشقه)
بازیگر:                    مسلم احمدی
نویسنده و کارگردان:  علی خدابخشی
تهیه کننده:             مهرداد یوسف نیا
تاریخ ضبط فیلم:        1395/04/25
تاریخ مونتاژ:             1395/04/26
طراحی و توسعه : محمد روشنیان