منو

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات باشگاه های ورزشی نقش بسزایی در روند فعالیت ورزشی شما دارند و عدم کیفیت تجهیزات باشگاه می تواند موجب پایین آمدن سطح کیفی تمرینات شما شوند…
اخبار آموزشگاه

جستجو آنلاین

نام خدا
     کاری جدید از آموزشگاه آزاد سینمایی نگاه برتر
(فیلم کوتاه جواهر)


تهیه کننده:
مهرداد یوسف نیا

نویسنده:           
عزت عشقیان            

کارگردان:
  الهام السادات جعفری

صدابردار:
علیرضا پاشایی

گریم:
پانته آ گنجوی

تهیه شده در:
 آموزشگاه آزاد سینمایی نگاه برتر بابل

بازیگران:
سحرعباسپور
 زهرا پاداشی
فاطمه یوسف زاده
مکرمه علیپور
فاطمه فغانپور
علی خدابخشی
علیرضا پاشایی
 یاسین کریمی
 الهه قايم پناه
 فاطمه شعبانی

طراحی و توسعه : محمد روشنیان