منو

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات باشگاه های ورزشی نقش بسزایی در روند فعالیت ورزشی شما دارند و عدم کیفیت تجهیزات باشگاه می تواند موجب پایین آمدن سطح کیفی تمرینات شما شوند…
بازیگری

جستجو آنلاین


:مباحث دوره بازیگری شامل موارد زیر می باشد

تربیت حس ◄
تحلیل نقش ◄
کارگاه بداهه ◄
فن بیان و بدن ◄
تحلیل فیلمنامه ◄
اتودهای بازیگری ◄
بازیگری مقابل دوربین ◄
آشنایی با تاریخ سینما ◄
شناخت تکنیکها و ابزارهای بازیگری ◄

بازیگری  کودکان و نوجوانان
مشکل گفتاری آنها برطرف می شود ◄
از شرم و حیای بی مورد رها می شوند ◄
خلاقیت کودکان و نوجوانان ضمن آموزش بازیگری رشد و پرورش می باید ◄
اعتماد بنفس پیدا میکنند و آماده پذیرش مسئولیت و فعالیت های جمعی می شوند ◄

طراحی و توسعه : محمد روشنیان