منو

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات باشگاه های ورزشی نقش بسزایی در روند فعالیت ورزشی شما دارند و عدم کیفیت تجهیزات باشگاه می تواند موجب پایین آمدن سطح کیفی تمرینات شما شوند…
نورپردازی

جستجو آنلایننورپردازی در سینما ◄
اهمیت نورپردازی و انواع نورپردازی و استفاده از آنها ◄
سایه و انواع آن ◄
ویژگی های مهم در نورپردازی صحنه ◄
منابع نور در نورپردازی سنتی ◄
سبک های اصلی نورپردازی ◄
پروژکتورهای مهم و پر کاربرد ◄
معرفی انواع پروژکتور ◄
طراحی و توسعه : محمد روشنیان