منو

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات باشگاه های ورزشی نقش بسزایی در روند فعالیت ورزشی شما دارند و عدم کیفیت تجهیزات باشگاه می تواند موجب پایین آمدن سطح کیفی تمرینات شما شوند…
گویندگی و فن بیان

جستجو آنلاین


 ترکیب حروف

 ترکیب کلمات
 هواگیری و هواگذاری
 تقطیع ثانیه‌ای
 خط گویندگی
 شناخت کلمات و عبارت‌ها
 ساختارهای سخنرانی
 قالبها و نیم قالبها و ریزفالبها
 آنالیز متن

 و نکات بسیار دیگر
.تمرینهای مفیدی که به پیشرفت شما کمک بسیاری می کند

:سرفصل های دوره گویندگی سطح یک
تست صدا ٬ کلمه ٬ شعر ٬ جمله
تقطیع سریع و کات ها رو خط گویندگی
نقاط فراز و فرود و اصلاح خط گویندگی و تنظیم صدای گفت
ضربه ها در خط گویندگی و پرتاب صدا
پلاتو سازی و زبان بدن
پلاتو و کنداکتور و کیو
حرکات جانبی و حرکت
اجرای مقدماتی در سه قالب
طراحی و توسعه : محمد روشنیان